Posts Tagged: Cursos de Italiano

Italià per Skype

 
Pisa © Graziano Paiella
 
 
CapGazette Aula és una iniciativa adreçada als qui no tenen temps o disponibilitat per a realitzar un curs presencial d’italià.
A través d' Skype oferim:


✔ conversa en italià de nivell intermedi i avançat

✔ classes d'italià, del nivell A1 fins al nivell C2 del 'Marc europeu comú de referència per a les llengües'

✔ italià per als negocis

✔ preparació per als exàmens CELI i CILS, certificats oficials per acreditar el nivell d'italià.


En els nostres cursos incloem una mini classe de prova, que impartim gratuïtament.CapGazette Aula ofereix també:

✔ serveis lingüístics i de traducció:


català ➞ italià // italiano ➞ català
castellà ➞ italià // italiano ➞ castellà
anglès ➞ italià
francès ➞ italià
portuguès ➞ italià

CapGazette Aula és una creaciò de professors nadius qualificats i traductors experts, amb una sòlida experiència de treball a institucions oficials i empreses reconugudes a Itàlia i l’exterior: Institut Italià de Cultura de Barcelona, Universitat per a estrangers de Siena, EOI/Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona/Drassanes i EOI Lleida, Universitat de Udine, empreses italianes i estrangeres: Bayer, General Optica, Ferrero, Esteve...

Si vols saber-ne més sobre nosaltres, el nostre projecte i els preus que oferim, envia’ns un correu electrònic a:

info@capgazette.com


 

Italiano por Skype

 
Pisa © Graziano Paiella
 
 
CapGazette Aula es una iniciativa dirigida a los que no tienen tiempo o disponibilidad para realizar un curso presencial de italiano.
A todos ellos les ofrecemos por Skype:


✔ clases de italiano, desde un nivel A1 hasta un nivel C2 del 'Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas'

✔ conversación en italiano de nivel intermedio y avanzado

✔ italiano para las empresas y los negocios

✔ preparación para los exámenes CELI y CILS, certificados oficiales de habilidades en italiano.


En todos estos cursos incluimos una mini-clase de prueba, que impartimos de manera gratuita.CapGazette Aula ofrece también

servicios lingüísticos y de traducción:

castellano ➞ italiano // italiano ➞ castellano
catalán ➞ italiano // italiano ➞ catalán
inglés ➞ italiano
francés ➞ italiano
portugués ➞ italiano


CapGazette Aula está impulsada por profesores nativos calificados y traductores expertos, con sólida experiencia laboral en instituciones oficiales y empresas de prestigio, tanto italianas como del exterior: Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, Universidad para Extranjeros de Siena, EOI/Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona/Drassanes y EOI Lleida, Universidad de Udine, Bayer, General Optica, Ferrero, Esteve...

Si quieres saber más sobre nosotros, nuestro proyecto y los precios que proponemos, envíanos un correo a:

info@capgazette.com